TumaiHome-mayphatnhac

Máy phát nhạc

Các cậu sẽ không thể tin được đâu, đây chính là máy phát nhạc thần kỳ đó😄. Chỉ cần bật nhạc trong điện thoại rồi đặt điện thoại vô là nhạc phát ra loa luôn. Mỗi căn hộ đều có một máy phát nhạc như này kèm theo hướng dẫn sử dụng cụ thể.

Các cậu sẽ không thể tin được đâu, đây chính là máy phát nhạc thần kỳ đó😄. Chỉ cần bật nhạc trong điện thoại rồi đặt điện thoại vô là nhạc phát ra loa luôn. Mỗi căn hộ đều có một máy phát nhạc như này kèm theo hướng dẫn sử dụng cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *