TumaiHome3

Tumai Home

Đố các cậu biết đây là cái gì? Cây cau đúng không?
Không, nó thực ra là cái ống nước được hóa thân thành cây cau đó. Sáng tạo ghê. Chẳng ai còn biết là cái ống nước thô kệch nữa.

Tumai Home – trang trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *