Đông Tàn

Này anh,
Nắng cuối ngày chông chênh
Cùng gió ngang qua cửa
Xui lòng em rộng mở
Sao anh vẫn lặng thinh?

Hạnh phúc mong manh
Như chút nắng sắp tàn
Như giá lạnh gần tan
Anh làm sao nắm giữ?

Gió sẽ cuốn trôi đi mọi thứ
Nắng thôi tươi để trốn mình vào đêm
Rồi cửa sẽ đóng lại
Lòng em cũng khép
Sẽ chỉ còn chút hơi lạnh cuối đông
Muộn màng…

🙂 🙂

hoachio.com

                                                                                                                                                                    Hoa Chio 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *